Светът

Новата Европейска иновационна програма e готова

Новата Европейска иновационна програма e вече факт, съобщават от Европейската комисия.
“След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните общности, академичните среди и държавите членки, имах удоволствието да представя в Страсбург новата Европейска иновационна програма (НЕИП)”, заявява в профила си българският еврокомисар Мария Габриел. Програмата се основава на конкурентните предимства на Европа: водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори с физически компонент и резерв от таланти в областта на инженерството.
Новата европейска иновационна програма се съсредоточава върху новото поколение новатори и високотехнологичните иновации. Тя има 5 основни измерения с 25 водещи инициативи. Част от предложените конкретни действия са свързани с инициативи за създаване на подходящи рамкови условия в подкрепа на високотехнологичните иновации. Подготвят се насоки за разработване на експериментални и „живи лаборатории“. Предвидени са действия за обучение и привличане на таланти, включително участие на повече жени в областта на високите технологии. Новата инициатива „Таланти в областта на дълбоките технологии“ (Deep Tech Talents) на EIT ще предостави възможност за обучение на 1 милион таланти. Подготвя се стажантска програма, както и общоевропейска платформа, за да могат иновативните компании да намират по-бързо таланти с нужните умения.
Повече информация може да бъде намерена тук.
Източник: ЕК
Покажи още
Close