Университетът

На този ден преди 60 години: първата крачка към създаването на Шуменския университет

Преподаватели от Факултета – филиал на СУ: I ред – Веселин Терзийски, Стоянка Рашкова, Хабил Гьочгелдиев, Георги Балев (зам.-декан), II ред- Чавдар Танев (зам.-декан), Стефка Дончева, Лада Антонова, Тодорка Живкова, Хилми Ембиев, проф. д-р Игнат Пенков (декан), Богомил Кръстев, Райна Кинева, Ангел Велчев, Мехмед Бейтуллов

Датата 10-ти юни е важна в историята на Шуменския университет. През 1964 г. в Шумен е създаден Висшият педагогически институт като филиал на Софийския университет “Климент Охридски”. Така се поставя началото на висшето образование в града. През 1971 г. филиалът става самостоятелно висше училище с два основни факултета – филологически и природо-математически, а студентите се обучават в 4 специалности – Математика, Физика, Химия и Българска филология.

Годината 1995 е паметна на шуменското висше училище. С решение на Парламента от 22 юли 1995 година, то се преобразува в университет. Днес Шуменският университет пази силното чувство за традиция и съчетава академичната отговорност с идеите на утрешния ден. Студентите се обучават в 21 професионални направления, включително една специалност в регулирана професия – геодезия. Застъпени са всички образователни степени – ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. В многобройните научни центрове, лаборатории, ателиета и спортни
зали на Шуменския университет се осъществяват фундаментални и приложни изследвания, творят се произведения на изкуството.

UniMedia

Close