Университетът

Национална конференция “Пътуване към България” по история, археология и културен туризъм за девети пореден път

Деветата национална конференция “Пътуване към България” по история, археология и културен туризъм на тема „Историческата реконструкция – традиции и иновации” бе официално открита в Регионалния исторически музей в Шумен. Организатори на научния форум са Община Шумен, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Регионалният исторически музей – Шумен и Българската академия на науките.

Участниците във форума са близо 70, представящи ШУ „Епископ Константин Преславски“, СУ „Св. Климент Охридски“, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – м. Дніпро, Україна, УниБИТ, СУБ – Плевен,  РИМ Силистра, НАИМ – БАН (Филиал – Шумен), БАН, РИМ Плевен, Институт за исторически изследвания – БАН, Национална художествена академия, Национален антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН, РИМ – Варна, СУБ – Варна, РИМ – Бургас, ИМ – Твърдица, Център по българистика – Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, Институт по физика – БАН, ИМ – Омуртаг,  Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, Бургас, РИМ – Сливен,  ВТУ „Св., св. Кирил и Методий“, Научноинформационен център «Българска енциклопедия» – БАН, Кирило-Методиевски научен център – БАН и др.

Академик Дамян Дамянов, зам.-председател на Събранието на академиците и член-кореспондентите при БАН, откри конференцията и отправи встъпителни думи към гостите. Той подчерта значението на форума от самото му начало и изрази благодарност към организаторите, които са съумели да го развият през годините, в които се утвърдил като важен форум за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Проф. Христо Христов, кмет на община Шумен заяви, че за него е чест да участва в откриването на научната конференция, превърнала се в традиция. И подчерта, че тя е средище на учени и изследователи на учени, свързани с историята, археологията, туризма

Проф. д.н. Наталия Витанова, ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” постави въпроса какъв отрязък от време може да се нарече история и как интерпретираме индивидуалното усещане и спомените за миналото: “Пътуването към България започва не просто от географска точка, то е досег с исторически събития, факти, явления, митове, легенди и с личности, чиято духовна мощ е превела  България през вековете. Важно е да развием цялостно разбиране на нашата история и наследство и да предадем паметта на поколенията”, каза още тя.

Деветата национална конференция “Пътуване към България” е двудневна, в рамките на които ще се проведат заседания в няколко секции – “Античност и средновековие” с председател проф. д.и.н. Стела Дончева, “Нова и най-нова история”, с председател проф. д.и.н. Бисер Георгиев и “Културно-историческо наследство, образование и туризъм” с председател проф. д.и.н. Вера Бонева.

UniMedia

Close