Университетът

Наблюдаваме Пасажа на Меркурий на 11 ноември

Преминаването на Меркурий пред Слънцето, наричано още пасаж, може да бъде видяно на 11 ноември. Явлението е най-интересното събитие за астрономите тази година. Какво точно представлява и как шуменци могат да го наблюдават научаваме от доц. д-р Сунай Ибрямов от Катедрата по Физика и астрономия на Шуменския университет:

Доц. Сунай Ибрямов: Явлението транзит или пасаж на Меркурий се наблюдава, когато Земята, Меркурий и Слънцето са наредени на права линия. За да се случи това обаче е нужно да са изпълнени две условия: Меркурий да е в долно съединение и в същото време да е близо до един от орбиталните си възли. По време на явлението Меркурий се вижда като черна точка на фона на слънчевия диск. На 11-ти ноември транзита ще се наблюдава от Америка, Европа и Африка.

UniMedia: Как точно протича явлението?

Доц. Сунай Ибрямов: Явлението ще започне с първи контакт в 14h 35m часа българско време, когато диска на Меркурий максимално ще докосва този на Слънцето (положение I на фигурата). Вторият контакт ще настъпи в 14 h 37 m, когато Меркурий вътрешно ще докосва Слънцето  и вече целият диск на планетата ще се забелязва като малка черна точка на фона на Слънцето (положение II на фигурата). Максималното ъглово сближение на центровете на Меркурий и на Слънцето ще настъпи в 17 h 20 m, когато минималното разстояние между Меркурий и центъра на слънчевия диск ще бъде 75.9”. Третият контакт ще настъпи в 20h 02m , когато Меркурий ще достигне противоположния край на диска на Слънцето и отново вътрешно ще го докосва (положение III на фигурата), а четвъртият контакт ще настъпи в 20h 04 m, когато дискът на Меркурий ще се допира външно до този на Слънцето и с което ще завърши явлението (положение IV на фигурата).

Видимият път на Меркурий (за геоцентричен наблюдател) по слънчевия диск по време на пасажа на 11 ноември 2019 г. Отбелязани са положенията на Меркурий в моментите на контакт (I, II, III, IV) както и позицията му в момента на максимално сближение с центъра на слънчевия диск. При наблюдение от повърхността на Земята (топоцентричен наблюдател) видимият път на Меркурий по слънчевия диск се изкривява.

От България обаче транзитът ще се наблюдава до залеза на Слънцето в 17.08 часа. Или максималното ъглово сближение, което ще се случи в 17h 20m,  няма да се вижда от България. Поради малкия ъглов размер на Меркурий преминаването му пред слънчевия диск няма да може да се наблюдава с невъоръжено око. Нужно е наблюденията да се провеждат поне с любителски телескоп, оборудван задължително със слънчев филтър.

       

Снимки от транзита на 9 май 2016 година, направени от Обсерваторията на университета

UniMedia: На колко години може да бъде наблюдавано явлениeто?

Доц. Сунай Ибрямов: Всеки век се наблюдават средно по 13 транзита на Меркурий. Последният беше на 9 май 2016 година, а следващият предстои след 13 години – на 13 ноември 2032 година.

UniMedia: Как шуменци могат да наблюдават пасажа?

Доц. Сунай Ибрямов: Обсерваторията на университета ще бъде отворена от 14.30 до 16.30 часа за граждани. За наблюдението на транзита ще се използват два телескопа. Единият 40 мм слънчев телескоп Coronado. Това е специален слънчев телескоп, а вторият телескоп е 15 см рефракторен телескоп Messier AR-152S, който ще бъде оборудван със слънчев филтър. Посетителите ще могат да видят и изложбата в обсерваторията, която съдържа стари уреди по астрономия, по физика, колекции от минерали , както и астрономически изображения.

UniMedia

Покажи още
Close