Университетът

Млади шуменски учени във филм за КЛаДА-БГ

Младите шуменски изследователи и студенти, които участват в КЛаДА-БГ (Common Language Resources and Technology Infrastructure) са представени във филм, посветен на проекта. КЛаДА-БГ е Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейската инфраструктура CLARIN. Ръководител на шуменския екип е проф. Димитър Попов.

Целта на инфраструктурата е да изгради научна екосистема за подпомагане на научните изследвания в областта на социалните изследвания и цифровите хуманитарни науки. Мисията й е да се изгради графика на знания за България – хранилище, където да се съхраняват и свързват всички видове езикови и енциклопедични знания.

Във филма за своя труд говорят Диана Белинова (II курс, Турска филология с бизнес комуникация), Антонина Александрова (III курс, Българска филология), Гизем Кърджалъ (II курс, Английска филология) и доц. Красимир Кордов от Факултета по математика и информатика на Шуменския университет:

UniMedia

Видео: Youtube – CLaDA-Bg

Покажи още
Close