България

Министър Цоков: МОН ще въведе дуално обучение във висшето образование

Областта на електрониката и мехатрониката е много подходяща за предстоящото въвеждане на дуално обучение в университетите. Създават се програми за дуално обучение във висшите училища за бакалавърски и магистърски специалисти и ще очакваме проекти от бизнеса в този сектор за дуално обучение на студенти.

Това заяви министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при откриването на Третото издание на Форум „Микроелектроника и мехатроника”. Той посочи, че Министерството на образованието и науката ще подкрепи висшите училища, които обучават студенти в специалности в иновативните инженерни направления, включително със създаване на съвместни магистърски или бакалавърски програми между университети, както и с участието на научни институти на БАН.

Министърът подчерта, че в голяма част от разкритите 16 центъра за върхови постижения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се развиват водещи направления в съвременната инженерна наука.

„В новата програма „Образование“ е заложено още по-сериозно развитие на тези центрове от гледна точка на това как центровете към определени университети да се свържат с бизнеса, да работят, да създават стартъпи, да се развиват и да се стигне до определена реализация на научните изследвания в рамките на тези научни инфраструктури“, каза министърът. Той изрази надежда, че компаниите от сектора ще подпомогнат университетите в трансфера на научното знание до практиката.

Експерти и специалисти от водещи компании, работещи в областта на роботика, мехатроника, автоматизацията и микроелектрониката, бяха приветствани също от министрите на иновациите и растежа Милена Стойчева и на икономиката и индустрията Богдан Богданов. На откриването на форума в София Тех Парк присъства и зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, а в дискусиите участва директорът на дирекция „Наука“ Милена Дамянова.

Източник: МОН

Close