Университетът

Международен симпозиум отбелязва 40-годишнината от създаването на Научен център „Преславска книжовна школа” към Шуменския университет

Шуменски университет

Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха” ще се проведе в Шуменския университет на  12, 13 и 14 октомври. Организатори са Факултетът по хуманитарни науки, Научен център „Преславска книжовна школа”, Община Шумен, Община Велики Преслав и Археологическият музей във Велики Преслав.  Форумът е посветен на 40 години от създаването на Научен център „Преславска книжовна школа”. Учени, съпричастни със създаването и утвърждаването на авторитета на Центъра, ще бъдат отличени от академическата общност.

Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев ще удостои със званието „почетен професор” на Шуменския университет доц. д-р Мария Тихова. Почетни сребърни значки и грамоти ще получат изследователите на книжовното наследство на Преславската книжовна школа чл. кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев, проф. Пиринка Пенкова-Люейер, проф. д-р Мария Спасова, проф. д-р Уилям Робърт Федер, проф. д.ф.н. Анчо Калоянов и проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. 

Откриването на симпозиума и церемонията по връчване на отличията ще бъдат на 12 октомври, от 10,30 часа, в Археологическия музей във Велики Преслав.

UniMedia

Close