Светът

Мария Габриел: Подкрепата за всички възрастови групи е водеща в Еразъм+

Първата работна програма на Еразъм+ за 2021 г. вече е факт. Това съобщи на Фейсбук профила си българският еврокомисар Мария Габриел веднага след пресконференция в Брюксел, на която бе обявен стартът на програма “Еразъм” за периода 2021 – 2027 година. Това е програмата с най-големия в нейната история бюджет – 28 милиарда евро.
“За първи път тя обхваща студенти от първи курс и докторанти. Новите формати, като например смесени модулни програми, ще позволят краткосрочната физическа мобилност в чужбина да бъде допълнена с онлайн обучение и работа в екип. Мобилността за възрастни учащи се и професионалото обучение са също силно застъпени. 17,8% от бюджета на „Еразъм +“ ще бъдат насочени към професионално образование и обучение за всички възрастови групи. Програмата ще бъде по-отворена към международно сътрудничество с трети държави, като ще обхваща и секторите на спорта и професионалното обучение”, категорична е Габриел.
Според нея #Еразъм+ е също така по-приобщаваща. В новата програма ще могат да участват по-малки организации и повече хора с по-малко възможности, включително хора в неравностойно социално-икономическо положение, хора с увреждания, както и живеещите в селски и по-отдалечени райони. “За малките организации като училища, младежки асоциации и спортни клубове, ще бъде по-лесно да кандидатстват чрез малки партньорства и използване на ваучърни схеми. Предлагаме допълнителна финансова подкрепа за организациите, които включват участници с по-малко възможности в своите дейности. Въведохме също така по-голяма гъвкавост и опростяване на правилата при кандидатстване и изпълнение на проектите”, допълва още тя.
По нейни думи с програмата ще бъдат насърчавани трансформацията на висшето образование чрез разгръщане на инициативата за европейските университетски алианси и създаване на 50 центъра за високи постижения в областта на професионалното образование.
#DiscoverEU става неразделна част от „Еразъм +“ и ще предоставя възможност на 18-годишните да получат карта за влак, за да пътуват из Европа, да се учат от други култури и да споделят опит с други европейци”, пише още Мария Габриел.
Повече информация за програмата и публикуваните покани за представяне на предложения може да бъде намерена тук.
Източник: Facebook – Mariya Gabriel
Покажи още
Close