Университетът

Лабораторията по приложна лингвистика чества юбилей

С Ден на отворените врати на ЛАБЛИНГ (LABLING), технологичен партньор на КлаДа-БГ, Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ на Шуменския университет отбеляза своя 20-годишен юбилей. „Науката – полезна и достъпна“ е темата на лекцията, която изнесе пред присъстващите ръководителят на ЛАБЛИНГ проф. Димитър Попов, а  координаторът на Консорциума КЛаДа-БГ проф. д-р Кирил Симов (Институт по комуникационни и информационни технологии на БАН) поднесе приветствие чрез видео връзка. Приветствие поднесоха и учени от  Института за експериментална фонетика и патология на говора в Белград, Република Сърбия.

Създадена през 2002 г., Лабораторията обединява научните интереси на изследователи в областта на корпусната лингвистика, компютърната лингвистика, анализа на комуникацията, речезнанието (разговорната и детската реч в норма и патология), билингвизма, психолингвистиката, теорията и практиката на книжовните езици, политическия и медийния дискурс и пр. В екипа на Лабораторията днес са включени преподаватели и докторанти от различни факултети на Шуменския университет (лингвисти, информатици, логопеди).

Всичко започва през 2002 година, когато след завръщането си от специализация в Института по общо езикознание при проф. Волфганг Дреслер от Виенския университет проф. Попов решава, че е назряла необходимостта от създаването на лингвистична лаборатория, в която учени от Катедрата по български език да започнат да се занимават с реализацията на практически задачи за целите на приложната лингвистика. Така се поставя началото на Лабораторията при активното участие на един от радетелите и учредителите на лабораторията – проф. д-р Кина Вачкова.

Доц. Аксела Лазарова, снимка: Facebook – Асоциация на преподавателите на български език като чужд

Името на Лабораторията не е случайно избрано. Доц. Аксела Лазарова е дългогодишен преподавател в Института за чуждестранни студенти-София, в Софийския университет и в тогавашния Висш педагогически институт в Шумен. Била е лектор по български език в Московския държавен университет и ръководител на Методическо обединение на преподавателите българисти, които обучават чуждестранни студенти във всички висши учебни заведения в страната.
Въпреки краткия си жизнен път, доц. Лазарова остава в българската наука като талантлива изследователка на синтаксиса на българския език, тя прилага нови методи при проучване на сложните изречения и разговорната реч. С многобройните си статии по синтаксис и съпоставително езикознание, с учебните си помагала и методически разработки за преподаване на български език като чужд и специализирано обучение, тя оставя трайна следа в науката и много силно влияние върху развитието на езикознанието в Шумен.

Поставеното начало на ЛАБЛИНГ е последвано от неколкократни посещения на проф. Димитър Попов и проф. Велка Попова в Института по езикознание и типология на универсалиите в град Берлин, Германия, където двамата учени получават изследователски стипендии във връзка с участието им в международен проект съвместно с техните немски колеги по тема, посветена на изследването на детската реч в двата езика – немски и български в съпоставителен план. Следва и публикуване на резултатите в авторитетни академични издания на немски език.

Съществен момент за техническото оборудване на лабораторията с подходяща за провежданите експерименти техника е инициираната покана на проф. Кирил Симов от Института по комуникационни и информационни технологии на БАН с пожелание да бъдат въвлечени лингвисти от висшите учебни заведения в страната за евентуално участие в бъдещ проект, с който се цели създаването на дигитални бази данни по хуманитаристика. За реализацията на тази идея и за техническото оборудване на лабораторията в това начинание голям е приносът на тогавашния декан на ФХН при Шуменския университет проф. д.ф.н. Ивелина Савова.

Днес Лабораторията по приложна лингвистика (LABLING) на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е технологичен партньор в Националния проект CLaDA-BG с ръководител проф. д-р Димитър Попов и активното съучастие на проф. д-р Велка Попова. През следващия етап на проекта в екипа са включени доц. д-р Ирина Иванова, доц. д-р Красимир Кордов, доц. д-р Станимир Железов, ас. д-р Радостина Игликова, гл. ас. д-р Владимир Василев, докторантките Жанета Андреева, Даниела Иванова и Ани Ангелова, както и 18 студенти от специалностите Българска филология, Английска филология, Турска филология и Специална педагогика.

Сред многото научни резултати от работата на ЛАБЛИНГ през годините е  първият български уникален корпус с данни от детска реч, представени в мултимодална перспектива на интерактивната платформа CHILDES Bulgarian LabLing Corpus – DOI: 10.21415/PHWH-J834. Той може да бъде разгледан на: https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html.

На платформата Talkbank на Университета „Карнеги Мелън“ в Уисконсин (САЩ) вече е публикуван BULGARIAN LABLING CORPUS. Този корпус е създаден в резултат на активна работа на екипа на LABLING по записване, транскрибиране и систематизиране на лонгитудинални данни на 5 деца и голяма колекция наративи по картинни истории на 100 деца от предучилищна възраст.

Във връзка с работата по създаването на асоциативни колекции досега се работи активно по събирането и систематизирането на данни в 5 асоциативни речника, два от които вече са издадени. През 2022 г. ще се финализира и акумулирането и систематизирането на асоциативни данни в останалите три речника. За свободен достъп вече са предоставени три речника от платформата LABLASS: http://lablass.fhn-shu.com/.

Създаден е и модел за стеганографска и криптографска защита на публикуваните в интернет данни от доц. д-р Станимир Железов и доц. д-р Красимир Кордов от Шуменския университет.

Всички издания на Лаблинг може да бъдат намерени тук.

По повод юбилея и в присъствието на специалните гости на Деня на отворените врати проф. д-р Кина Вачкова и проф. д.ф.н. Ивелина Савова проф. Попов връчи грамоти на всички студенти и докторанти, които участват в Националния проект КлаДа-БГ.

Unimedia

Покажи още
Close