Университетът

Курс по китайски език и култура в Шумен

Курс по китайски език и култура организират Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” и Институт “Конфуций”. Участие могат да вземат и лица, които не са студенти, преподаватели или служители в Университета. Преподаването ще се извършва през английски език, а курсът е безплатен.

Допълнителна информация за мястото и времето на провеждане на занятията може да бъде получена в  Центъра за международно сътрудничество – Корпус 1, кабинет 106 или на телефон 054/832 101.

Close