Университетът

Купа на Декана на ФМИ 2024

Факултетът по математика и информатика на Шуменския университет отличи участниците в състезанията по информационни технологии, математика и информатика за Купата на Декана на ФМИ за 2024 година. Наградите се връчват ежегодно в две основни направления – студенти и ученици – от декана проф. д-р Вежди Хасанов.

В раздел Математика първо място зае Елена Тонова, 3 курс в специалност “Икономика и математика”, второто място е за Георги Георгиев, 2 курс в специалност “Педагогика на обучението по икономика и математика”, а третото е за Радина Денева, 1 курс в специалност “Информационни технологии, информатика и математика”. Сертификати за участие получиха Александра Умленска, 1 курс в специалност “Математика” в СУ “Св. Климент Охридски” и Васил Желински, 4 курс в специалност “Софтуерно инженерство” в ПУ “Паисий Хилендарски”.

В Турнира за купата на Декана на ФМИ за 2024 г. по Информатика и информационни технологии на първо място се класира Божидар Христов, 1 курс в специалност “Софтуерно инженерство”, а на второ – Мирослава Желязкова, 1 курс в специалност “Компютърен дизайн и мултимедия”. Сертификати за отлично представяне получиха Мария Александрова, 3 курс в специалност “Компютърна информатика” и Бекир Бекир, 3 курс в специалност “Компютърна информатика”.

Участниците в студентското състезание за купата на Декана на ФМИ по Програмиране за 2024 г. се нареждат така: първо място за Тонислав Троев, 4 курс (“Компютърна информатика”), второ място за Цветелина Петрова, 3 курс (“Информационни технологии, информатика и математика”), трето място:
Евгений Кайряк, 2 курс (“Компютърни информационни технологии”). Сетрификати за отлично представяне получиха Павел Димитров, 2 курс (“Софтуерно инженерство”), Мария Александрова, 3 курс (“Компютърна информатика”), Валентин Кръстев, 1 курс (“Софтуерно инженерство”), Бекир Бекир, 2 курс (“Компютърна информатика”) и Вели Велиев, 1 курс (“Софтуерно инженерство”).

В Турнира по Икономика се отличиха Радина Павлова, 3 курс в специалност “Икономика” (първо място) и Елена Тонова и Венелина Иванова, 3 курс в специалност “Икономика и математика. И двамата са класирани на второ място.

В Ученическо състезание за купата на Декана на ФМИ за 2024 по Математика на първо място е Айлин Ахмед, 12 клас, СУ “Хан Исперих” от град Нови пазар. По Информатика и информационни технологии първото място е за Джан Молла и Виктория Костова, 10 клас в ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен, второто място е за Йоана Тодорова, 11 клас във ВТГ „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна, а третото място за Ивана Минева, 11 клас и Александър Михайлов, 8 клас. Като и двамата са от ВТГ „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна. Сертификати получават Рачо Стоянов, 9 клас, СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово, Азиме Джонева, 9 клас, СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово, Анифе Хасан, 8 клас, СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово.

В ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ за 2024 г. по Икономика се отличи и зае първо място Айлин Ахмед, 12 клас, СУ „Хан Исперих“ от град Нови пазар.

Освен купи, медали и сертификати всички отличени получиха и материални награди, както и ваучери от известна верига за техника.

UniMedia

Close