Университетът

КСК: Следващият конкурсен изпит е на 7 юли

Следващият конкурсен изпит от Кандидатстудентска кампания 2022 на Шуменския университет ще се проведе на 7 юли (четвъртък). Резултатите от класирането за ОКС Бакалавър, ОКС Професионален бакалавър и ОКС Магистър след средно образование ще бъдат оповестени на 11 юли. В това класиране могат да участват както завършили предни години и кандидатстващи с оценки от ДЗИ, така и абитуриенти.

Потвърждаването и записването на класираните студенти може да бъде направено от 11 юли до 16 юли, а на 15 юли ще се проведе изпит за прием в свободни места след първо класиране.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите от класирането

11 юли 2022 г.
Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал 11 юли – 16 юли 2022 г.
Подаване на документи за свободните места след първо класиране 11 юли – 16 юли 2022 г.
И тази година всички, които желаят да учат в Шуменския университет, могат да се явят и на онлайн изпит от разстояние, като на датата на конкурсния изпит (7 юли) паралелно може да бъде проведен и онлайн изпит.

Индивидуалният електронен изпит е друга възможност за кандидатстване. Той може да бъде проведен всеки работен ден в Центъра за кандидатстудентска дейност в Шуменския университет, в Департамента в град Варна и в Колежа в град Добрич.

Тази година Шуменският университет предлага прием в 15 специалности в ОКС Бакалавър, които са освободени от семестриална такса. Те са:
 • Педагогика на обучението по история и география
 • Информатика и математика
 • Информационни технологии, информатика и математика
 • Педагогика на обучението по икономика и математика
 • Педагогика на обучението по биология и химия
 • Педагогика на обучението по география и биология
 • Педагогика на обучението по природни науки
 • Педагогика на обучението по музика
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Педагогика на обучението по техника и технологии
 • Теология
 • Бизнес математика
 • Астрономия и метеорология
 • Медицинска химия
При записване новоприетите студенти, които са завършили през 2022 година, освен оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание, трябва да представят и удостоверение за завършен първи гимназиален етап.
Повече информация за условията на кандидатстване, както и за сроковете може да бъде намерена на следния линк: https://www.shu.bg/admission/priem-sled-sredno-obrazovanie/.

UniMedia

Покажи още
Close