Университетът

КСК: Класирането излиза на 11 юли

Класирането за ОКС Бакалавър, ОКС Професионален бакалавър и ОКС Магистър след средно образование в Кандидатстудентска кампания 2022 на Шуменския университет ще бъде обявено на 11 юли (понеделник). Документи за кандидатстване се приемат до 9 юли (събота) до 12.30 часа в Центъра за кандидатстудентска дейност в Шуменския университет (гр. Шумен, ул. Университетска № 115), в Департамента в град Варна (гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков”№ 1) и в Колежа в град Добрич (гр. Добрич, жк. Добротица, № 12). В това класиране могат да участват както завършили предни години и кандидатстващи с оценки от ДЗИ, така и абитуриенти.

На 15 юли ще се проведе изпит за прием в свободни места след първо класиране.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите от класирането

11 юли 2022 г.
Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал 11 юли – 16 юли 2022 г.
Подаване на документи за свободните места след първо класиране 11 юли – 16 юли 2022 г.

При записване новоприетите студенти, които са завършили през 2022 година, освен оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание, трябва да представят и удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

Важните дати за тези, които искат да продължат образованието си в Шуменския университет в ОКС Магистър след висше образование, са 27 юни и 22 юли. Това е срокът, когато ще се приемат документи за първо класиране.
Първо класиране Второ класиране 

(за попълване на свободни места)

Прием на документи 27 юни 2022 г. –
22 юли 2022 г.
15 август 2022 г. –
21 септември 2022 г.
Провеждане на конкурсни изпити 22 юли 2022 г. 21 септември 2022 г.
Класиране 25 юли 2022 г. 26 септември 2022 г.
Записване 25 юли 2022 г. –
30 юли 2022 г.
26 септември 2022 г. –
01 октомври 2022 г.
Повече информация за условията на кандидатстване, както и за сроковете може да бъде намерена на следния линк: https://www.shu.bg/admission/priem-sled-sredno-obrazovanie/.

UniMedia

Покажи още
Close