Университетът

Конференция по повод 35 години Педагогически факултет

Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“ ще се проведе от 18 до 20 октомври в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Научният форум е в чест на 35 години от създаването на Педагогическия факултет. Работните езици са български, руски и английски.
Конференцията ще бъде официално открита на 18 октомври от 13.00 часа в Актовата зала „Панчо Владигеров” на Педагогическия факултет.

Тематичните направления са Педагогика и управление на образованието, Социална и специална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Технологично обучение и професионално образование, Социални дейности, Изобразително изкуство, Музика, Физическо възпитание, Спорт и рекреация.

Краен срок за изпращане на заявки за участие в конференцията е 28 април на адрес: conference_pf@shu.bg. Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади ще бъдат публикувани в Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на Педагогическия факултет.
Председатели на научния форум са ректора на Шуменския университет проф. д. и. н. Георги Колев, както и декана на Педагогическия факултет доц. д-р Чавдар Сотиров.
Повече информация може да бъде намерена на официалния сайт на конференцията: www.conference-pf.shu.bg.

Автор: Хатидже Мемишева, IV Връзки с обществеността

Покажи още
Close