Университетът

Конференция отваря вратите на научния свят за студенти

Важно е студентите да търсят възможности да развиват уменията си и да разширяват знанията си. Един от начините да се постигне това са научните конференции. Те предоставят отлична платформа за студентите да се ангажират с експерти в различни области, да споделят идеи и да научат за най-новите изследвания и открития.

Отлична възможност в това отношение предоставя Студентската научна конференция “Екология и околна среда”, която ще се проведе за 11 път в Шуменския университет. Организаторите от Факултета по природни науки подчертават, че целта на научния форум е младите изследователи да представят своите постижения и своите виждания по актуални научни и обществени проблеми в областта на екологията и на опазването на околната среда. Това е и добра възможност за студентите да общуват със своите връстници. Работата в екип е от решаващо значение за студентите, особено за тези, които тепърва правят своите академични и професионални стъпки.

Конференцията “Екология и околна среда” ще се проведе на 21 и 22 април в Шуменския университет и ще събере експерти от различни области от природните науки, предоставяйки уникална възможност на студентите да общуват с хора, прекарали години в индустрията. Тези професионалисти ще споделят своя опит и прозрения, предоставяйки безценни насоки и менторство на студентите. Студентите ще могат да научат за най-новите тенденции в научните изследвания.

Всички, които искат да вземат участие могат да направят своята заявка до 7 април, а докладите трябва да бъдат изпратени до 18 април. Заявяването на участие е чрез резюме на английски език и копие на документ за платена такса, които се изпращат до гл. ас. д-р Димитър Дойчев на ecology@shu.bg. В края на резюмето трябва да има следната информация за авторите, които са студенти: име и фамилия, факултетен номер, специалност, ОКС или докторска програма – на английски език.

Участието в Студентската научна конференция “Екология и околна среда” може да се окаже важен инструмент за оформянето на академичната и професионална кариера на студентите.

UniMedia

Close