Университетът

Конференция „География, регионално развитие и туризъм” за четвърта година

Катедра „География, регионално развитие и туризъм” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” организира за четвърта поредна година Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”. Научният форум ще се проведе от 3 до 5 декември 2021 година.

Конференцията ще предостави възможност за обмяна на мнения и опит по важни въпроси от областта на географските науки, регионалното развитие и туризма. Тематичните направления са Актуални аспекти на географските изследвания, Природна география, Обществена география и регионално развитие, Туризъм, Географско образование.

Освен учени и преподаватели участие могат да вземат студенти и ученици, които ще имат възможност да се срещнат с квалифицирани специалисти и да придобият повече опит в научните изследвания и в образованието.

Крайният срок за изпращане на заявка за участие с резюме на доклада е 30 април на e-mail: geo@shu.bg и/или на s.stankova@shu.bg.

UniMedia

 

Покажи още
Close