Шумен

Конкурс за млади таланти „Европа в моя живот“ – 2024

Областният информационен център – Шумен в партньорство с Община Шумен организират Конкурс за млади таланти, на възраст от 18 до 29 години. Той е част от редица прояви и дейности в целия Европейски съюз, в рамките на Европейската година на уменията 2024.
Конкурсът ще се проведе в две направления – “литература” и “журналистика”.
Целта на конкурса е да стимулира младите хора да представят и защитят вижданията си за Европа и да изкажат своето мнение за развитието на континента. Желаем да ни запознаете с фактите и личните преживявания, които ще ни вдъхновят заедно да работим за една по-добра Европа.
Условие за участие и регламент – ЕСЕ
I. Тема на конкурса: „ Европа в моя живот“
II. Условия за участие:
1. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст от 18 до 29 години включително.
2. Участниците да са от територията на област Шумен.
3. Текстовете да не са били публикувани до момента.
III. Регламент на конкурса:
1. Обем на творбите – до 3 машинописни страници, шрифт Times New Roman; размер на шрифта 14 пункта; разстояние между редовете – 1,5; подравняване на текста – двустранно.
2. Творбите се подават:
a) На място в Областен информационен център – Шумен  на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17.
b) На електронната поща на Областен информационен център: oic_shumen@abv.bg
3. Участниците задължително прилагат кратка автобиография.
IV. Оценяване:
1. Творбите се оценяват от петчленно жури.
2. Решенията на журито се вземат с обикновено мнозинство.
3. Решението на журито е окончателно и неоспоримо.
V. Критерии за оценяване:
1. Оригиналност и творчески подход.
2. Изразяване на лично мнение спрямо поставената тема.
3. Езикова и стилистична култура.
4. Компетентности за изграждане на аргументативен текст.
5. Оформление на текста съгласно изискванията.
VI. Период на провеждане на конкурса:
1. Начало: 03.06.2024 г.
2. Край: 23.06.2024 г.
3. Обявяване на участниците: 24-26.06.2024 г.
4. Публикуване на резултати: 27.06.2024 г.
5. Награждаване: 28.06.2024 г.
VII. Награден фонд:
1. Първо Място – Стажуване и менторство в Община Шумен, електронен четец и грамота.
2. Второ Място – Електронен четец и Грамота.
3. Ваучер за книги и Грамота.
VIII. Други условия:
1. Един участник може да участва и в двете категории само с по една творба.
2. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка творба на организаторите.
3. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на творбите.
4. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с неприлично съдържание.
5. Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.
6. Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани.
7. Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на сайта и Фейсбук страницата на организатора.
8. Наградите ще бъдат връчени публично на нарочно събитие.
9. Организаторът има право да променя Регламента по време на конкурса, като това бива обявено на страницата на конкурса.
10. Предоставените и събрани лични данни в хода на конкурса ще се съхраняват и обработват съгласно действащото законодателство и няма да бъдат предоставени на трети страни.
Условия за участие и регламент – ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ
I. Тема на конкурса: „ Новината за Европа, която мечтая да отразя“
II. Условия за участие:
1. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст от 18 до 29 години включително.
2. Участниците да са от територията на област Шумен.
3. В конкурса могат да вземат участие журналисти, редактори, студенти, ученици и автори без опит.
4. Текстовете да не са били публикувани до момента.
III. Регламент на конкурса:
1. Обем на творбите – до 3 машинописни страници, шрифт Times New Roman; размер на шрифта 14 пункта; разстояние между редовете – 1,5; подравняване на текста – двустранно.
2. Творбите се подават:
a) На място в Областен информационен център – Шумен – гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17.
b) На електронна поща на Областен информационен център: oic_shumen@abv.bg
3. Участниците задължително прилагат кратка автобиография.
IV. Оценяване:
1. Творбите се оценяват от петчленно жури.
2. Решенията на журито се вземат с обикновено мнозинство.
3. Решението на журито е окончателно и неоспоримо.
V. Критерии за оценка:
1. Оригиналност и творчески подход.
2. Изразяване на лично мнение спрямо поставената тема.
3. Информативна стойност на материала.
4. Езикова и стилистична култура.
5. Компетентности за изграждане на аргументативен текст.
6. Оформление на текста съгласно изискванията.
VI. Допустими творби:
1. Интервю.
2. Репортаж.
3. Новина.
VII. Период на провеждане на конкурса:
1. Начало: 03.06.2024 г.
2. Край: 23.06.2024 г.
3. Обявяване на участниците: 24-26.06.2024 г.
4. Публикуване на резултати: 27.06.2024 г.
5. Награждаване: 28.06.2024 г.
VIII. Награден фонд:
1. Първо Място – Стаж и менторство в Община Шумен, таблет с клавиатура и Грамота.
2. Второ Място – Таблет с клавиатура и Грамота.
3. Диктофон и Грамота.
UniMedia
Close