България

Удължават срока за конкурса „Див кестен“

Националният журналистически конкурс „Див кестен“ има второ издание. Организатори на събитието са природозащитна организация „Зелени Балкани“ и партньори по проект „Натура 2000 в България- Нови хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371 и „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649.
Отличаване на журналисти с принос в отразяването на теми от Натура 2000, защитени видове от европейско консервационно значение, защитени територии, заплахи за състоянието на околната среда и биологичното разнообразие, е основната цел на конкурса.
Приемат се публикации в пет категории – печатна медия, радио, телевизия, онлайн медия, блог. Необходимо е да бъде описан приносът им накратко и защо заслужават да бъдат отличени. До три материала, публикувани през последната година (от 1 юли 2020 година до 1 юли 2021 година), се допускат във всяка категория.
Срокът за подаване на номинации се удължава до 9 юли.
От всяка категория ще бъдат избрани по трима финалисти (общо 15) с помощта на експертно жури. Финалистите ще посетят защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Сините камъни“ край Сливен и ще се запознаят на място с дейности по опазване на целевите групи. Това ще се случи в началотно на август. Всички разходи относно транспорт и тридневен престой се поемат от организаторите. Всички финалисти ще получат Сертификат за постижения в екологичната журналистика, а победителят във всяка категория ще получи плакет „Див кестен“.
Повече информация може да бъде намерена тук.
По текста работи: Вяра Тодорова, IV курс, Връзки с обществеността
Покажи още
Close