Университетът

Информационни срещи за “Еразъм+”

Открита е процедурата за кандидатстване за летния семестър на учебната 2019/2020 година по програма “Еразъм +” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. От Центъра за международно сътрудничество съобщават, че ще бъдат проведени информационни срещи за изясняване на условията на Програмата.  Всички, които се интересуват от възможностите, които тя предоставя могат да се срещнат лично с Еразъм координаторите на:

  • 14 октомври в Корпус 1 от 13 часа в зала 202
  • 15 октомври в Корпус 2 от 12,00 часа в Актовата зала
  • 16 октомври в Корпус 2 от 11 часа в зала 516   

Всеки студент от ОКС бакалавър, магистър и доктор – редовна и задочна форма на обучение, може да кандидатства като представи следните документи: заявление по образец, автобиография, мотивационно писмо и уверение за успех, което показва, че студентът няма повече от два невзети изпита и средният му/й успех е минимум 4,50.

Финансовата подкрепа, която се отпуска на студентите с цел обучение и практика, се определя от стандарта на живот в съответната държава. На студенти, избрали период на обучение в чужбина, се отпускат по 470 или 520 евро на месец, а на студенти с цел практика 670 или 720 евро на месец.

Срокът за подаване на документи е 31 октомври 2019 година в Центъра за международно сътрудничество – кабинет 106 в Корпус 1.

За мобилност с цел практика може да се кандидатства целогодишно.

UniMedia

Покажи още
Close