Университетът

Какво е STREAMS обучението и защо е важно

Миналата година Шуменският университет бе номиниран за изключително престижната европейска награда „eTwinning за бъдещи учители“ 2023 на Европейската комисия за проекта „STREAM обучението в детската градина“. В проекта участваха студенти, детски учители, директори и партньори по проекти на ДГ „Братя Грим“ и ДГ „Космонавт“ в Шумен. Тази година работата по въвеждането на модела в предучилищното образование придобива нови измерения.

„Като резултат от проведено обучение към ДИКПО – Варна детските учители и директорите на ДГ „Чучулига“ и ДГ „Пчелица“ разработиха проекти, свързани със STREAM и STREAMS модела на обучение в детската градина и STREAM проект в екип. Те поканиха студенти от Шуменския университет да участват в тях“, уточни за UniMedia доц. Ирина Стоянова, преподавател в Педагогическия факултет на Шуменския университет. В проекта участници са студентите от IV курс, специалност „Предучилищна педагогика“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, както и от специалност Иновации в предучилищното образование. Крайната цел на тяхната работа е представяне на учебен проект на студента, както и участие на студентите в ESEP – European School Education Platform чрез представяне на педагогическите ситуации и материали пред партньорите от платформата.

Дейностите в детските градини включват игри по модела на STREAM (наука, технология, четене, изкуство, инженерство, математика) и STREAMS (наука, технология, четене, изкуство, инженерство, математика, спорт) обучението, използвани са игри от образователната система „Октофън“, интерактивни образователни ресурси, интернет игри и приложения, но и подвижни и спортно-подготвителни игри, свързани с последната област от модела Спорт. Децата превръщат залите и детските площадки в мини лаборатории, в които изследват въздуха, водата, вятъра, заобикалящата ги действителност. Те развиват и ключови компетентности като работа в екип, умения за решаване на проблеми, развитие на творческо и критично мислене. „Децата правят хранилки за птици, експериментират в различни области, изработват различни модели, изделия и пана, придобиват умения за здравословен начин на живот и опазване на околната среда, спортуват. Всичко това е пречупено през призмата на игрите, в които децата демонстрират знания по всички образователни направления и едновременно с това увличат и студентите и учителите“, каза още доц. Стоянова.

Споделените добри практики от детските учители на ДГ „Чучулига“ и ДГ „Пчелица“, както и изнесените педагогически ситуации от студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски“ показват как STREAM и STREAMS обучението може да се използва за формиране и развитие на компетентностите на децата.
„В посочените модели на обучение се формират и развиват компетентностите на децата: комуникативност, креативност, умения за справяне с проблемни ситуации, работата в екип като се дава възможност за изява на всяко едно дете“, каза още доц. Ирина Стоянова. И допълни: „Детска градина „Чучулига“ и детска градина „Пчелица“ показват отново отлично сътрудничество и съвместна работа с Шуменски университет.

UniMedia

Close