Университетът

Институционална акредитация с обща оценка 9,12

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” получава институционална акредитация на основание на обща оценка по критериите 9,12 (по десетобалната система) от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Срокът на валидност на акредитацията е шест години, уведомява в свое писмо до ректора проф. д.и.н. Георги Колев председателят на НАОА проф. д-р Петя Кабакчиева.

Решението е следствие от обсъждане и приемане на доклада на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности по процедурата за институционална акредитация на Университета. В резултат на обсъждането на доклада членовете на Акредитационния съвет гласуват оценки по Критериалната система за институционална акредитация на висше училище и в съответствие с член 79, алинея 1 от Закона за висшето образование.

Определеният капацитет на висшето училище е от 12 хиляди студенти и докторанти.

*Очаквайте интервю по темата с доц. д-р Стефка Калева – зам. – ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ.

Покажи още
Close