Университетът

Иновативни методи за преподаване на руски език дискутираха в СОК Камчия

Държавният московски институт „А.С Пушкин“ проведе в Балканския център по русистика ЧСУ „Юрий Гагарин“, СОК „Камчия“, научно-методически семинар на тема „Съвременни стандарти и иновативни методи за преподаване на руски като чужд език на ученици и студенти“. В него взеха участие учители и университетски преподаватели от цяла България. В семинара Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ бе представен проф. д-р Елена Стоянова, ст.преп. Христина Христова и преп. д-р Дияна Николова.

Специалистите обсъдиха най-новите тенденции в преподаването на руски език като чужд, а по време на „Кръглата маса“ бе споделен опит, насочен към стимулиране на интереса към руската литература, руския език и руската култура. Преподавателите от Държавният московски институт „А.С Пушкин“ представиха презентации и лекции, видеоресурси и игрови материали за работа с учащи на различни нива. Най-много срещи, викторини, споделяне на педагогически практики, бяха посветени на значими дати и събития. Работата по време на пандемия бе основен акцент и бе даден професионален отговор на предизвикателствата, а именно: онлайн изпълненията, срещи с руски бардове (поети-композитори), литературата и космосът, цифровизацията в уроците по руски език. Също така отличителна черта беше разглеждането на въпросите за образователните стандарти на двете държави, което ще допринесе за организацията и провеждането на тестване владеенето на руски език в България.

Семинарът беше открит с онлайн приветствия на  Ректора на Института „А. С. Пушкин“ М. Русецка, съветника на Посолството на Руската Федерация в България М.  Горбатов, ръководител на представителството на Россътрудничество в България, директора на Руския културно-информационен център в Софии О. Широкова, директора на департамента за управление на проекти към Института Пушкин Д. Горбатова, както и изпълнителния директор на СОК “Камчия” Н. Недялков.

Една от най-важните разгледани точки бе въпросът за сертификационното тестиране по руски език за деца и възрастни. За преподавателите от Шуменския университет той е от изключително значение, тъй като от 2017 г. ШУ е партньор на Института „А.С. Пушкин“, включително и в областта на дигиталното сертифициране по руски език.

UniMedia

Снички: ЧСУ „Юрий Гагарин“

Покажи още
Close