Университетът

Изложба на мисловни карти

Уникална изложба от мисловни карти, изработени от студенти втори курс от специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“, бе открита днес в Шуменския университет. Централна тема в картите е „достатъчно добрият учител“.

Концепцията за достатъчно добрият учител е взаимствана от психоаналитичното разбиране за достатъчно добрият родител. Първите учители в живота на едно дете са родителите му – те учат детето си на всички онези умения свързани с оцеляване, а учителите са хората, които съпътстват децата в процеса на усвояване на различни социални и когнитивни показатели от развитието. Ролите на родителите и учителите имат решаващо значение за изграждането на личността. Автор на концепцията „достатъчно добрият родител“ е британският педиатър Доналд Уиникът (1953). Той противопоставя образите на „перфектният родител“ с този на „достатъчно добрият родител“ или „достатъчно добрата майка“ и дори подчертава значението и предимствата на това родителят да не е перфектен.

“Хубавото в изложбата е, че студентите могат да си видят и работите на състудентите си, защото по време на обучението в електронна среда всеки работеше за себе си. А е много силно да видиш събрани на едно място стотици карти, които пресъздават мисленето, упражненията, преживяванията. Тези карти са отражение и на личния опит на студентите с техните учители”, заяви доц. Севджихан Еюбова, която стои зад идеята за създаването на експозицията.

Неда Василева, специалност НУПЧЕ, втори курс

А как се е родила инициативата? “В лекциите и семинарните упражнения по „Педагогическа психология“ студентите – бъдещи учители, имаха възможност да се запознаят с и обсъдят ролите на учителите и родителите в живота на децата (учениците). Мисловните карти са креативен начин студентите от тези специалности да съчетаят собственият си опит от контакта с учители с разбирането им относно това какви професионални и лични качества трябва да притежава достатъчно добрият учител. Част от представените мисловни карти са създадени чрез софтуерни приложения, а други са рисувани на ръка, което допринесе за по-лесното усвояване на учебното съдържание и съчетаването му с компетенции от други дисциплини. Всяка от мисловните карти е уникално творение и отразява личното разбиране на автора за достатъчно добрият учител”, заяви още доц. Еюбова.

Изложбата може да бъде видяна на третия етаж на Педагогическия факултет.

UniMedia

Покажи още
Close