Университетът

“Играй с Фори” е включена в Компендиума на EU-SELF

Образователната игра “Играй с Фори” (Play with Fori) на преподавателя в Шуменския университет доц. д-р  Севджихан Еюбова е включена в Компендиум за добри практики в Европа за развитие на социално-емоционалните умения в предучилищна възраст на проекта EU-SELF.

EU-SELF е сътрудничество между шест държави от цяла Европа, всички със собствен опит в областта на социалните и емоционални умения на децата. Нов български университет (България) е координатор, а отговорният редактор на този компендиум е Университета по приложни науки Еразъм в Брюксел (Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts, Brussels, Belgium). Работата по проекта се извършва в сътрудничество с Galileo Progetti Nonprofit (Унгария), ЦДГ 37 „Вълшебство“ (България), Частен университет Maieutica y Centro Social de Soutelo (Португалия), Университета в Тузла и Частно училище Монтесори IQ (и двете в Босна и Херцеговина) и университета в Лундс (Швеция).

Името и проектът на доц. Еюбова са поставени до тези на учени от Белгия, Унгария, Португалия и други европейски страни. Проектът й за емоционална грамотност на най-малките „Играй с Фори” цели изграждането на емоционална грамотност у децата. В него се разглеждат и процесите на взаимодействия не само между връстници, но и между децата и възрастните (родители и учители), като така става възможно приложението на знанията, нагласите и уменията за разбиране и контролиране на емоциите, развиване на емпатия към другите и поддържане на позитивни взаимоотношения, както и взимане на отговорни решения.

Партньорите по EU-SELF подчертават необходимостта да се обърне по-голямо внимание на децата, които се изправят пред предизвикателства на съвременния свят. Инвестирането в образование и умения е една от ключовите политики за изграждането на проспериращи, здрави, ангажирани, отговорни и щастливи граждани, се казва в Компендиума.

Повече за него и за самия проект EU-SELF очаквайте скоро в интервю с доц. Еюбова. 

UniMedia

Покажи още
Close