Университетът

Заповед

Нова заповед на Ректора на Шуменския университет регламентира начина за провеждане на занятията през зимния семестър на учебната 2021/2022 година.

Учебните занятия на студентите от първи курс в ОКС бакалавър, ОКС проф. бакалавър и ОКС магистър (след средно образование) в редовна форма на обучение се провеждат присъствено.

Учебните занятия на студентите от първи и втори курс в ОКС магистър (след ОКС бакалавър и ОКС магистър) в редовна и задочна форма на обучение ще се провеждат присъствено.

До второ нареждане учебните занятия на студентите от втори, трети, четвърти и пети курс в ОКС бакалавър, проф. бакалавър и магистър (след средно образование) в редовна форма на обучение ще се провеждат в електронна среда чрез Университетската платформа за обучение в електронна среда.

Начинът на провеждане на присъствените учебни занятия на студентите от Педагогически факултет (ПФ) от първи и втори курс в ОКС магистър (след ОКС бакалавър и ОКС магистър) в редовна и задочна форма на обучение ще бъде своевременно обявен на страницата на ПФ в сайта на Шуменския университет.

Есенната държавна изпитна сесия ще се проведе при стриктно спазване на ограниченията и противоепидемичните мерки. Корпусите на Шуменския университет, ДИКПО – Варна и Колеж – Добрич са в режим на контролиран достъп.

UniMedia

Покажи още
Close