Университетът

Заповед

Допуска се провеждането на масови мероприятия (като конференции, семинари, публични лекции и др.) в присъствена форма в Шуменския университет, но само при условие, че се използва максимум 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат. Това се казва в нова заповед на Ректора. Остава в сила изискването за обучение от разстояние в електронна среда за всички студенти, независимо от формата или образователна-квалификационната степен. Достъпът до всички сгради на университета се извършва при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки:

Покажи още
Close