Светът

ЕС: “Изтичането на мозъци” да стане “мобилност на талантите”

Кои са необходимите условия и практики за създаване на по-добри перспективи за развитие на кариерите на научните изследователи? Това бе фокусът на дискусията на министрите на науката на държавите членки на заседанието на Съвета по конкурентоспособност.
Според участниците развитието на Европейското научноизследователско пространство е ключово за засилване на привлекателността на научната кариера за младите хора. За целта ще бъде актуализирана европейската рамка за научноизследователска кариера в ЕС.
“Предизвикателство днес е превръщането на феномена „изтичане на мозъци“ в „мобилност на талантите“, пише в своя фейсбук профил еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, която взе участие в срещата.
Една от инициативите в тази насока е създаването на Обсерватория за научноизследователска кариера. Тя ще позволи набиране на данни в ЕС с набелязване на мерки за по-балансирано движение на талантите. Ще бъдат включени показатели като системи на заплащане, начини на мобилност и условия на заетост. Европейската рамка за компетентностите с акцент върху уменията и талантите ще предоставя по-ясна представа за тенденциите на пазара на труда в областта на научните изследвания.
“Важно е научните изследователи да имат и повече възможности за достъп до информация за тенденциите в науката и перспективите за мобилност за кариерно развитие. Ще осъществим това с Платформата за таланти на Европейското научноизследователско пространство, която ще надгради инициативата #EURAXESS. За да подобрим възможностите за мобилност, работим и за реализиране на инициативата #ERA4You. Тя ще даде на изследователите по-добър достъп до високи постижения и придобиване на нов опит чрез сътрудничество между научните среди и предприятията, както и между различните дисциплини и държави”, пише още Габриел.
Участниците във форума са подчертали важността на добрата координация и подкрепата на държавите членки, академичните, научните среди и бизнеса, което е от ключово значение за привличането на повече млади хора, включително жени, към научна кариера.
Източник: Facebook – Mariya Gabriel
Покажи още
Close