Светът

ЕК: Милиарди евро за иновации за възстановяване от кризата

Ще бъдат направени инвестиции за 10 милиарда евро в 10 европейски партньорства по програма #ХоризонтЕвропа в полза на гражданите и бизнеса. “Вложението на средствата имат за цел да подобрят разработването и внедряването на иновативни решения в различни икономически сектори”, съобщава българският еврокомисар Мария Габриел на личната си Facebook страница . Партньорствата са отворени за широк кръг от публични и частни партньори като промишлеността, университетите, научноизследователските организации, национални, регионални и местни публични органи, както и организациите на гражданското общество. Целта е да се мобилизират допълнителни инвестиции в подкрепа на екологичния и цифровия преход като същевременно се подпомогне и създаването на нови работни места.
Всяко едно от партньорствата цели подобряване на готовността и реакцията на ЕС в ключови области. Така например, партньорството „Иновативна инициатива в областта на здравеопазването“ ще спомогне за създаването на общоевропейска екосистема за научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването. Партньорството „Чист водород“ ще ускори разработването на европейска верига за създаване на стойност за чисти водородни технологии. То ще допринесе за устойчиви, декарбонизирани и напълно интегрирани енергийни системи.
“Европейските партньорства ще предоставят нови възможности да работим заедно с държавите членки и промишлеността в отговор на големите обществени предизвикателства. Инвестирането в наука и иновации е инвестиране в способността ни да гарантираме технологичен суверенитет и развиваме стратегически капацитет”, коментира още Габриел.

Повече информация за европейските партньорства може да бъде намерена на страницатаHorizon Europe.

Източник: Facebook – Mariya Gabriel

Покажи още
Close