Университетът

Екатерина Константинова: Съвременни технологии са вдъхновени от природата

Четвъртокурсничката в специалност „Компютърни технологии за автоматизация на производството“ Екатерина Константинова е поредният възпитаник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, отличен от фондация „Еврика“. Тя получи именната стипендия „Акад. Димитър Мишев“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката.

Освен че е носител и на Наградата на Ректора за научни постижения през учебната 2019/2020 година, Екатерина има участия в над 30 конференции и научни форуми, състезания, в които представя свои проекти.

„Най-любимият ми проект е свързан с нашия град и с боклука. Шумен е прословут с боклука си. В момента обаче има нови начини за обработката му, които са добри, не застрашават околната среда и го превръщат в гориво, в биодизел. Заедно с доц. д-р инж. Цветослав Цанков направихме примерен проект за създаване на такава газификационна станция в Шумен, която да обработва отпадъците, а суровият продукт, който излиза от станцията да се дава като евтина суровина на предприятията от региона. Крайната цел на проекта беше по протежението на река Поройна да се създадат парници, които могат да се отопляват от остатъчния продукт. Така ще се създадат условия там да се отглеждат защитени видове растения“.

И ако на някого това му звучи като научна фантастика или пък като нещо напълно нереално за нашия град, Екатерина е категорична:

„Това е напълно приложимо в Шумен, защото парите, които биха се вложили в един такъв проект биха се възвърнали след 5 до 10 години като инвестиция. За такъв вид проект това е изключително бърза възвръщаемост. А и ще се постигне нещо, което е много близо до сърцето ми – ще могат да се рекултивират растения, които са застрашени. Това е пресечната точка между науката, екологията и бизнеса.“

Мечтите на Екатерина далеч не се ограничават до екологията в Шумен. „Искам да продължа да се занимавам с техника, технологии, програмиране и да се опитам да дам нещо първо на Шумен, а после и на България. Мечтая си да реализирам идеите ми да свързвам екологията с технологиите. Според мен технологиите и природата могат да вървят ръка за ръка и едното да помага на другото“, допълва още Екатерина.

Шуменският университет се гордее с редица свои възпитаници, които са носители на стипендии ЕВРИКА. Сред тях са са Донка Аргирова – носител на стипендията “Никола Обрешков” за постижения в овладяването на математиката, Елица Станачкова – носител на стипендията “Акад. Дончо Костов” за постижения в овладяването на аграрните науки, ветеринарните науки и горското стопанство, Сунай Алиев – носител на стипендията “Джон Атанасов” за постижения в овладяването на компютърните науки.

UniMedia

Покажи още
Close