Светът

Европейска среща на върха поставя фокус върху образованието

Шеста европейска образователна среща на върха ще се проведе под мотото “Европейското образователно пространство: реалност за всички“. Събитието ще се проведе на 30 ноември в Брюксел, но ще има излъчване в интернет.

Срещата на върха е ежегодното водещо събитие на Европейското образователно пространство (ЕИП). Той обединява политиците от институциите на ЕС и извън него, както и европейските общности за образование и обучение. Официалният език на събитието е английски и ще бъде достъпно чрез уеб стрийминг. Няма да се изисква регистрация, за да гледате предаването на живо в мрежата.

Основните въпроси, които ще ръководят дискусиите на тазгодишното издание, включват:

Как можем да подобрим секторите на образованието и обучението в полза на всички?

Как държавите от ЕС планират да инвестират по-добре в качествено образование и обучение?

Как можем да гарантираме, че хората са оборудвани с необходимите умения, за да процъфтяват в зеления и цифров преход?

Създателите на политики за институциите на ЕС и от страните от ЕС, както и ключови заинтересовани страни от общността на образованието и обучението от целия ЕС, ще обсъдят идеи и най-добри практики в отговор на тези и много други въпроси. Заедно те ще донесат нови перспективи, иновативни решения и творчески подходи, за да помогнат за превръщането на Европейското образователно пространство в реалност за всички.

Срещата може да бъде проследена онлайн на:

Наред с други теми, дневният ред ще се съсредоточи и върху теми като процеса на междинен преглед на Европейското образователно пространство, привлекателността на кариерата на учителите, гражданско образование, бъдещето на образованието в свят, управляван от изкуствен интелект, качествено образование и грижи в ранна детска възраст на практика, бъдещето на мобилността с учебна цел, силата на спорта за цялостно образование.

Програмата на събитието ще бъде публикувана скоро.

Източник: European Commission

Close