Университетът

Европейската комисия одобри създаването на LOFAR ERIC

ШУ е част от уникалния проект

Европейската комисия одобри създаването на LOFAR ERIC (European Research Infrastructure Consortium – Европейски консорциум за изследователска инфраструктура), в който България е пълноправен член – учредител. Това съобщи за UniMedia проф. Драгомир Марчев, ръководител на проекта за Шуменския университет.

Координатор на проекта в България е Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, а партньори са Факултетът по телекомуникации на Техническия университет – София, Катедрата астрономия към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Астрономическата обсерватория на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН и Националният институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Решението е взето на 20 декември (РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2881 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2023 година за създаване на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура за разпределения нискочестотен радиотелескоп (LOFAR ERIC) (нотифицирано под номер С(2023) 8904). Основната задача на LOFAR ERIC е да осигури на европейската астрономическа общност координирана експлоатация на LOFAR (Low Frequency Array, или Нискочестотна Антенна Решетка), най-големият радиотелескоп в света в ниски честоти под 250 MHz. LOFAR ERIC има за цел да позиционира LOFAR като водеща в света изследователска инфраструктура, която в дългосрочна перспектива да поддържа глобални лидерски позиции в радиоастрономията.

LOFAR е изключително гъвкав модерен радиотелескоп, който може да се използва за наблюдения, както на най-древните звезди и галактики, така и на нашето Слънце и динамиката на земната йоносфера. По своята същност, това е общоевропейска инфраструктура за нискочестотни радиоастрономически наблюдения с антенни станции, разположени в 8 европейски държави (към 2021 г.) Тези дълги международни базови линии са от съществено значение за осигуряване на високата ъглова разделителна способност на LOFAR, която ще остане уникална за тези ниски честоти най-малко в рамките на следващото десетилетие. Планираният за изграждане в България обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027) LOFAR-BG ще бъде най-южното и най-източно съоръжение на телескопа – нова и единствена антенна станция към днешна дата в Югоизточна Европа.

Най-мощният в света радиотелескоп ще обслужва нуждите на изследователската общност поне в рамките на това десетилетие, като посредством LOFAR ERIC ще се осигурява непрекъснато функциониране и предоставяне на научни услуги за потребителите, както и по-нататъшно техническо развитие. “В следващите 10 години това ще бъде водещата научна инфраструктура в света”, категоричен е проф. Марчев. Радиотелескопът ще спомогне за обединяване на европейската изследователска общност с цел максимално увеличаванена научните резултати от мощната и универсална инфраструктура LOFAR. “Шуменският университет, като пълноправен член и учредител на LOFAR-BG консорциума, ще даде възможност на заинтересованите учени да използват тази уникална апаратура. За работа с телескопа вече се подготвят и студенти от специалност „Астрономия и метеорология“, които втора година участват в обученията организирани от ръководството на консорциума”, допълни проф. Марчев.

Изглед от една антенна станция на телескопа LOFAR

LOFAR ERIC ще обедини радио и софтуерни инженери, IT експерти и астрономи в междудисциплинарно международно сътрудничество и ще предложи възможности на европейската изследователска общност, които не са достъпни другаде по света. По този начин ще се осигурят огромни предимства за европейските изследователи, както от научна, така и от техническа гледна точка. Това ще спомогне учените на Стария континент да запазят водещи позиции в изследванията и по отношение на квадратния километров масив (Square Kilometer Array или SKA – глобален телескоп в Австралия и Южна Африка, планиран да започне работа по-късно през това десетилетие).

“Участието на Шуменския университет в проекта ще позволи на нашите студенти, докторанти и преподаватели да имат достъп до тази уникална научна инфраструктура”, каза още проф. Драгомир Марчев.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния сайт на LOFAR ERIC.

UniMedia

По информация на БАН

 

 

Close