Университетът

ЕВРИКА! Стипендията за успешни студенти

За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА” ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно. Тази година обаче стипендиите вече са в  единадесет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за втора година;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За трета поредна година ще бъде определен носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година.

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Кандидатите трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА” /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ до 15. 10. 2021 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „ЕВРИКА“  на адрес: https://www.evrika.org/?p=3742.

През годините Шуменският университет има редица възпитаници, носители на стипендии “ЕВРИКА”, с които се гордее. Сред тях са Донка Аргирова – носител на стипендията “Никола Обрешков” за постижения в овладяването на математиката, Елица Станачкова – носител на стипендията “Акад. Дончо Костов” за постижения в овладяването на аграрните науки, ветеринарните науки и горското стопанство, Сунай Алиев – носител на стипендията “Джон Атанасов” за постижения в овладяването на компютърните науки и други.

Източник: Фондация “ЕВРИКА”

 

Покажи още
Close