Университетът

Доц. Христо Параскевов е новият декан на ФМИ

Доц. д-р Христо Иванов Параскевов бе избран за декан на Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Той поема поста за следващия мандат от 4 години от проф. д-р Вежди Хасанов.

“Искам първо да благодаря на предишното деканско ръководство за труда и усилията през тези години”, каза веднага след избирането си той и пред Общото събрание на ФМИ очерта основните точки в развитието на факултета през следващите години. Основен акцент доц. Параскевов постави върху успешната реализация на приема на кандидат-студентите и заяви, че трябва да се обмислят начини за активна работа със зрелостниците, които да припознаят ФМИ и Шуменския университет като място за тяхната реализация. Той подчерта и важността на екипната работа: “Всяка добра идея за развитието на ФМИ е винаги добре дошла”.

Доц. д-р Христо Параскевов води лекции и упражнения по операционни системи, компютърни мрежи и комуникации, компютърни архитектури и изкуствен интелект. Областите на научните му интереси включват компютърна стеганография, компютърна и мрежова сигурност и операционни системи.

Проф. Хасанов символично връчи ключа на кабинета на декана на ФМИ на Шуменския университет на проф. Параскевов.

UniMedia

 

Close