Университетът

Договор на България с Elsevier дава нови възможности

Ново тригодишно споразумение с Elsevier сключи Министерството на образованието и науката. Споразумението е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на издателството.

Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват на абонамента, който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и организирането на разширен семинар за развитието на научната дейност в системата на висшите училища. Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за „Открит достъп“. Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни списания, собственост на Elsevier.

Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване. В случай, че е достигнат максималният брой статии за абонаментна година, споразумението предвижда преференциални цени за българските ползватели, включени в списъка с ползватели.

Повече за работния процес по публикуване на статия с отворен достъп може да бъде получена от следните презентации:
EOAP_AG_DB_FixedQTY_Training_Jan2022
Elsevier_Bulgaria_ Publishing options
Supporting Bulgaria OA agreement

За възникнали въпроси: y.zherkova@mon.bg; k.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg.

Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното споразумение, изтекло в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите предоставени за българските бенефициенти. Достъпът до базите данни допринася за интеграция в Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Източник: Център за проектна дейност на Шуменския университет

Покажи още
Close