Университетът

Ден на Европа

В Деня на Европа студенти от Шуменския университет взеха участие в кръгла маса на тема „Нашата Европа“, която се проведе по инициатива на областния управител проф. Добромир Добрев. В дискусията се включиха още ученици, както и председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова и доц. Стефан Минков, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Снимка: Областна администрация – Шумен

Студентите от Педагогическия факултет и Факултета по хуманитарни науки поставиха пред политиците въпросите, които най-много ги вълнуват, а това са бъдещето на младите хора и какви възможности предлага Европа за развитие.


Паралелно с дискусията в Педагогическия факултет на Шуменския университет бе открита изложба “Европейски парламентарни избори 2024”. В нея участие взеха студенти от специалностите ПОИИ, ПОВИ “Графика и графична комуникация”. Събитието се организира съвместно с център “Европа Директно”- гр. Шумен.

Снимки: Кирил Кирилов – ЦКР

UniMedia

Close