Светът

Ден за Защита на личните данни

Днес (28 януари) се отбелязва като Деня за защита на личните данни. Идеята на Съвета на Европа и на Европейската комисия цели повишаване на информираността и добрите практики, свързани с обработването и защитата на личните данни.

През 1981 г. Съветът на Европа за първи път приема международен договор, който се занимава с правото на хората в това отношение: Конвенция за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни, известна като „Конвенция 108“. И до днес „Конвенция 108“ все още остава единственият правно обвързващ международен инструмент със световен обхват на приложение, отворен за всяка страна и с потенциал да се превърне в глобален стандарт. Договорът установява редица принципи, които държавите да транспонират в своето вътрешно законодателство, за да гарантират, че данните се събират и обработват справедливо и чрез процедури, установени от закона, за конкретна цел, че се съхраняват не по-дълго от необходимото за тази цел, и че лицата имат право да имат достъп до, коригират или изтриват своите данни.

Комисията за защита на личните данни ще отбележи Деня като връчи ежегодната годишна награда на КЗЛД за журналистика по случай Деня за защита на личните данни, която е учредена през 2016 година и се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналист/медия, които са отразявали редовно дейността на институцията през предходната календарна година.

“Признавайки необходимостта от съвместяване на основните ценности, като зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и свободното движение на информация между хората, Денят за защита на данните е създаден, за да подчертае значението на адекватната защита на данните както в личния, така и в професионалния живот на всеки гражданин, да образова обществеността относно предизвикателствата, свързани със защитата на данните, и да информира хората за техните права и как да ги упражняват”, съобщават от комисията.

Източник: Focus-news.net

Покажи още
Close