Университетът

Денят 10 юни: Началото на Шуменския университет

Преподаватели от Факултета – филиал на СУ: I ред – Веселин Терзийски, Стоянка Рашкова, Хабил Гьочгелдиев, Георги Балев (зам.-декан), II ред- Чавдар Танев (зам.-декан), Стефка Дончева, Лада Антонова, Тодорка Живкова, Хилми Ембиев, проф. д-р Игнат Пенков (декан), Богомил Кръстев, Райна Кинева, Ангел Велчев, Мехмед Бейтуллов

На днешната дата (10 юни) официално е положено началото на висшето образование в Шумен. През 1964 г. в Шумен е създаден Висш педагогически институт като филиал на Софийския университет “Климент Охридски”.

Институтът е наследник на дълга традиция на педагогическото образование в града. Доброто образование, което дават шуменски училища по време на Възраждането, става благоприятна основа  след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който по-късно се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители.

До 30-те години на XIX век Шумен подготвя стотици специалисти със средно педагогическо образование, а през периода 1922-1935 той дава на България 1720 прогимназиални учители.

След основаването на Факултета – филиал през учебната 1964/1965 в Шумен се обучават общо 262 студенти. Първият декан е проф. Игнат Пенков от СУ, а от 1 октомври 1969 година са назначени двама зам.-декани: ст. преп. Чавдар Танев и ст. преп. Георги Балев.

През 1971 г. филиалът в Шумен става самостоятелно висше училище с два основни факултета – филологически и природо-математически, а студентите се обучават в 4 специалности – Математика, Физика, Химия и Българска филология.

Годината 1995 е паметна на шуменското висше училище. С решение на Парламента от 22 юли 1995 година, то се преобразува в университет. С това ключово събитие в историята на Шуменския университет се сбъдват не само мечтите на поколения негови строители, но и заветът на шуменските възрожденци.

Днес в Шуменския университет се обучават над 7000 студенти, а структурата му включва 5 факултета – Факултет по хуманитарни науки, Факултет по математика и информатика, Факултет по природни науки, Педагогически факултет и Факултет по технически науки, един колеж (в гр. Добрич) и един департамент (в гр. Варна).

Шуменският университет се явява наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий епископ Константин Преславски.

Източник и снимки: Вачкова, Кина Атанасова. История на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011

Close