Университетът

“Да направим обиколка на Черно море” отново предлага интересни обучения

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ стартира записване за обучения по:

  1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  2. ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТУРИЗМА И КУЛТУРАТА
  3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИ УСЛУГИ
  4. РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯ ЗА ПРОЕКТ, СТРАТЕГИЧЕСКИ БИЗНЕС ПЛАН И ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Те са по проект „Да направим обиколка на Черно море”/Let‘s Cycle At The Black Sea – LetsCYCLE, BSB-998, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020)/Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme (2014 – 2020).

Партньори по проекта са: Общината на гр. Сакария, Турция (координатор); Сакарийски унивреситет, Турция; ШУ „Епископ Константин Преславски“, България, Университет „Дунарея де Джос“, гр. Галац, Румъния, Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания на Националната академия на науките на Украйна, гр. Одеса, Украйна, Международен център за развитие на бизнеса и насърчаване на инвестициите, гр. Батуми, Грузия.

Обученията ще се провеждат през октомври и ноември 2022 г. в зала „Тича“ на хотел “Шумен”, гр. Шумен, а участието в тях е задължително да се заяви чрез попълване на съответната заявка на посочения линк. Обучението по предприемачество вече тече, но все още можете да се запишете за:

  • Иновативни подходи и технологични приложения в туризма и културата

Това обучение цели повишаване на осведомеността на целевите групи по проекта относно използването иновативни подходи и технологични приложения в туризма и културата, за собственици и служители на хотели и други туристически и културни услуги (ресторанти, туристически агенции и др.).

Регистрация може да бъде направена тук.

  • Обучение за предоставяне на велосипедни услуги

В това обучение ще бъдат развити знанията, уменията и компетентностите на обучаваните за предоставяне на велосипедни услуги в сектора на велотуризма и свободното време.

Регистрация може да бъде направена тук.

  • Обучение за развитие на идея за проект, стратегически бизнес план и обучение за разработване на проекти

Целта на обучението е развитие на знанията, уменията и компетентностите на обучаваните за предоставяне на велосипедни услуги в сектора на велотуризма и свободното време.

Регистрация може да бъде направена тук.

Няма ограничения за броя на обученията, в които участниците могат да се включат. Всички ще получат сертификат.

UniMedia

Покажи още
Close