Университетът

В университета дискутираха практическото обучение

Специфичните форми, проблеми и добри практики в практическото обучение във всяко основно структурно звено на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” бяха основните теми на кръглата маса „Практическото обучение в Шуменския университет – аспекти, форми, проблеми, добри практики“. Форумът се проведе на 17 декември в зала 309 в рамките на университетски проект № РД-05-140 „Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в контекста на взаимодействието образование – наука – практика“. Събраната база данни ще бъде използвана в предстоящите процедури за институционална и програмни акредитации.

В кръглата маса, която е съвместна инициатива на Университетската комисия по качесттвото на образованието и Университетската комисия по учебна дейност и образователни политики, взеха участие зам.-ректорът по качеството и акредитацията доц. д-р Стефка Калева, зам.-ректорът по учебна дейност и образователни политики доц. д-р Екатерина Люцканова, зам.-ректорът по кандидатстудентска дейност и връзки със студентската общност и директор на Центъра за кариерно развитие доц. д-р Константин Константинов, членове на университетската и факултетните комисии по качеството, зам.-декани.

Доц. д-р Петинка Галчева – председател на Методическия съвет на университета, представи институционалната политика в областта на практическата подготовка на педагогически специалисти в контекста на актуалната държавна образователна политика в тази област. Откроени бяха позитивните тенденции и бяха набелязани възможностите за разширяване на дейността и повишаване на конкурентноспособността на Университета с оглед динамиката на пазара на труда.

Модератор на форума беше проф. д.ик.н. Андрей Андреев – председател на университетската комисия по качеството.

Източник: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Покажи още
Close