България

В Прешовски университет търсят преподаватели по български език и литература

Министерството на образованието и науката съобщава, че е публикувано обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища:

  1. Прешовски университет, Прешов, Словакия

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg)

Срокът за подаване на документи е 14 ноември 2023 г. (вторник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Прешовският университет (на словашки: Prešovská univerzita v Prešove) е единственият държавен университет в Прешовския регион на Словакия. Той се фокусира върху областите на социалните, природните и теологичните науки, спорта, изкуствата, управлението и здравеопазването.

Източник: МОН

Close