Университетът

Второ класиране от втори етап на КСК 2021

Обявено е второ класиране от втори етап на Кандидатстудентска кампания 2021 на Шуменския университет. Проверка на резултата може да се направи на адрес: https://www.shu.bg/admission/personal-info/.

Всички класирани кандидат-студенти могат да се запишат в срок от 19 юли (понеделник) до 24 юли (събота, до 12.00 часа).

Паралелно тече и приемът за документи за свободни места в редовна форма на обучение в специалностите Българска филология, Българистика и медии, Английска филология, Руска филология и туризъм, Турска филология с бизнескомуникация, Приложна германистика, История и география, Археология, Теология, Бизнес математика, Компютърна информатика, Компютърни информационни технологии, Информационни технологии в икономиката, Информационни технологии, информатика и математика, Икономика и математика, Екология и опазване на околната среда, География и биология, Биология и химия, Педагогика на обучението по природни науки, Растителна защита, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Педагогика на обучението по музика, Комуникационни и информационни системи, Комп. технологии за автоматизация на производството, Геодезия, Инженерна логистика, Начална училищна педагогика и инф. технологии – Колеж Добрич, Информатика и информационни технологии – Колеж Добрич.

Срокът за подаване на документи е до 23 юли (включително) в Центъра за кандидатстудентска дейност в Корпус 1 в Шумен, в ДИКПО във Варна и в Колежа в Добрич.

В класирането може да се участва с оценка от конкурсен изпит, индивидуален електронен изпит и онлайн изпит, с оценка от матура или от конкурсен изпит от друг университет.
Цялата необходима информация за начините и условията за кандидатстване за бакалавърските специалности през тази кандидатстудентска кампания може да бъде намерена на сайта на Шуменския университет.
UniMedia
Покажи още
Close