България

АИКБ представи “Рейтинг на професиите”

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи “Рейтинг на професиите”, съобщава Karieri.bg. Такъв се изготвя за първи път и обхваща 4 бранша с 16 професии в тях. Рейтингът представлява инструмент за интегралната количествена оценка на привлекателността в професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори.

Проучването е фокусирано върху следните браншове: “Електротехника и електроника”, “Машиностроене и металообработване”, “Транспорт и спедиция” и “Медицина”. То е направено на база анкетни проучвания, като изследваните аспекти на професиите са работната среда, паричните доходи, непаричните материални стимули, стрес, престиж, перспективи и вложени време и средства за овладяване и поддържане.

Класация

Целта на проекта е да даде обективна оценка за възприемането на дадените професии, като колкото по-високо е рейтинговото число, толкова по-привлекателна е професията. В бранша “Машиностроене и металообработване” с най-висок рейтинг е професията машинен инженер (48.61), а с най-нисък – стругар (35.44). В областта “Електроника и електротехника” най-привлекателна и най-нежелана са респективно професията електроинженер (47.80) и машинен оператор (32.82).

От бранша “Транспорт и спедиция” с най-висок рейтинг е професията самолетен пилот (54.64), а с най-ниско – 26.02, е локомотивен машинист. Най-привлекателна от всички професии в общо 4-те бранша е професията лекар (55.45) от сектора “Медицина и услуги за красота и здраве”, в който най-нежелана се оказва професията оператор на медицинска апаратура (33.14).

Очаквания

Председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че с по-висок рейтинг са професиите, привлекателни заради работната среда, престижа и перспективата, а не толкова заради работната заплата, която също е много важен фактор, но за по-малко привлекателните професии, фигуриращи в проучването. Очакванията са резултатите да имат практическо приложение и да послужат на предприятията и институциите, занимаващи се със заетостта и труда, като те от своя страна да предприемат мерки за подобряването на мотивацията в тези области.

Според думите на Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта, 10 хил. предприятия в България страдат от недостиг на персонал, като това се дължи до голяма степен на неангажирането на младите хора, на които предстои да вземат професионални решения. За да може да се реши този проблем, от асоциацията предлагат да се провеждат повече инициативи и обучения от страна на държавните институции и организации, които да подготвят учениците за интересни и търсени професии.

Покажи още
Close