Университетът

Стипендии от Френския институт в България

Френското правителство отпуска всяка година стипендии от Френския институт в България. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти, съобщава KARIERI.BG.

Стипендиите се отпускат за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство, за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България и в области, избрани от самите кандидати, както и за научен престой на постдокторанти.

Кандидати е необходимо да отговарят на следните условия: да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години, да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор, да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години и да владеят ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България, а необходимите документи, които трябва да съдържа, може да видите тук. Крайният срок за подаване на досиетата за кандидатстване е 7 април. Вижте повече информация в сайта на Френския институт в България.

Покажи още
Close