Университетът

Първо класиране в ШУ

Обявено е първо класиране за новата 2018/2019 учебна година в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Резултатите могат да бъдат проверени на адрес http://shu.bg/priem/personalna-informatsiya.

В срок от 09 юли до 13 юли 2018 г. включително всички класирани кандидат-студенти трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно образование, за да запазят мястото си.
Класираните по първо желание остават в специалността, в която са приети, и в срок от 09 юли до 13 юли 2018 г. включително се записват окончателно.
Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заявление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в състезателния картон. Желаещите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.
Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ класиране, без да подават заявление.
Придобитите студентски права се губят, ако оригиналът на дипломата за средно образование не бъде оставен в Университета в посочения в ал. 2 срок.
За свободните места след първо класиране могат да кандидатстват и кандидат-студенти, неучаствали в първо класиране. Документи се подават до 13 юли 2018 г. включително. Конкурсните изпити ще се проведат на 14 юли 2018 г.

При записване новоприетите студенти представят следните документи:
1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо-вание.
2. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).
3. 4 снимки с формат 35х 45 мм.
4. Оригинал и копие на лична карта.
5. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.
Внесената семестриална такса не се възстановява при напускане на студента.

Покажи още
Close