Университетът

Международна конференция посвещава юбилейно издание на проф. Антон Антонов

Проф. Антонов е дългогодишен преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

Юбилейната петнайста Международна конференция по механизми на ядрените реакции в Италия тази година бе посветена на проф. д.ф.н. Антон Антонов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките (БАН) и дългогодишен преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. По традиция форумът, който се проведе от 10-ти до 15-ти юни в град Варена, се посвещава на учен, оказал съществен принос за развитието на физиката на ядрените реакции.

Проф. Антон Антонов е един от създателите на Катедра “Физика и астрономия” в Шуменския университет, както и на много специалности в това научно направление. Изследванията му са най-вече в областта на теоретичната ядрена физика. Голяма част от научните му резултати са публикувани в най-авторитетните списания, свързани с изследване на влиянието на нуклон-нуклонните корелации върху характеристиките на ядрената структура и ядрените реакции. Бил е също така и съавтор на две от монографиите, издадени в Оксфорд и Берлин, които с течение на времето са се превърнали в настолни книги за учените, докторантите и студентите от цял свят, посветили се на изследването на атомните ядра.

Международната конференция по механизми на ядрените реакции е събитие с дълга история. Оказала е същесвен принос за опознаване взаимодействието на атомните ядра с веществото. Благодарение на тази химична реакция е възможно използването на радиоактивното лъчение в енергетиката, медицината, селското стопанство и сигурността.

Проф. Антонов е син на археолога с основен принос за научните проучвания на Шуменската крепост – проф. Вера Антонова. Преди около две години на входа на археологическия комплекс бе открит неин бюст-паметник. Дъщеря му – също Вера Антонова е доцент по биология в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания в БАН.

Автор: Владислав Киров, II курс, Връзки с обществеността

Покажи още
Close