Светът

ЕС постигна споразумение срещу изменението на климата

Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха вчера временно споразумение относно отчитането на емисиите от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, съобщава агенция Синхуа. Това ще спомогне за изпълнението на целите на Европейския съюз относно климата до 2030 година.

Земеделието и лесовъдството включва използването на почви, дървета, растения, биомаса и дървен материал, които отделят парникови газове, но също така служи за отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата.

Според официални данни, горите на ЕС поглъщат почти 10% от емисиите на парникови газове в блока всяка година.

 

Покажи още
Close