Университетът

“Еразъм +” и шуменските студенти

Информационна среща за програма “Еразъм+” ще се проведе днес в Актовата зала на Корпус 2 между 12:30 часа и 13:30 часа.

Програма „Еразъм+” отново предоставя шанс на бакалаври, магистри и докторанти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в направленията „Студентска мобилност” за летния семестър на 2019-та година и за „Студентска практика”.

По програмата могат да кандидатстват всички настоящи възпитаници на Университета, които имат не повече от два неположени изпита и успех не по-нисък от 4.50. Срокът за приемане на молби за кандидатстване е до 24-ти октомври.

На провелата се вчера информационна среща административният координатор по „Еразъм” на Шуменския университет Елица Станачкова поясни, че разликата между програмата „Студентска мобилност” и програмата „Студентска практика” се състои във времето на пребиваване зад граница. За обучение периодът е от 3 до 12 месеца, а за практика – 2 до 12 месеца. „Към настоящия момент молби са подали общо десет души, но очакваме и още. Препоръчително е практиката, която студентите имат намерение да изкарат, да е пряко свързана със специалността, която следват”, допълни още тя.

Партньори на Шуменския университет на програмата са университети от Австрия, Белгия, Германия, Естония, Испания, Литва, Латвия, Македония, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Унгария и Чехия. Имената на тези университети, както и подробна информация за тях, могат да бъдат открити на сайта на „Еразъм”, в подкатегория „Партньори”.

Автор: Владислав Киров, III курс, Връзки с обществеността

Покажи още
Close