Университетът

Дистанционен стаж в YOUTHub

YOUTHub търси мотивирани младежи за неплатен дистанционен стаж. Обучението ще се проведе от 1 февруари до 15 юни 2019 г. Стажантите ще трябва да се занимават с поддръжката на страницата www.youthub.bg, както и на профилите в социалните мрежи. Времето, което участниците ще трябва да отделят на ден, е около 4 часа.

Изискванията към кандидатите са да работят добре в екип, да могат да приоритизират и разпределят задачите и времето си, да имат изразен интерес към младежките политики и възможности за професионално и личностно развитие на младите хора в България, да искат да натрупат опит и познания в неправителствения сектор, както и да владеят английски език на ниво В2+.

За да кандидатствате, трябва да попълнете апликационната форма. На одобрените кандидати на база апликационна форма ще им бъде поставено задание (втори етап със задачи), след изпълнението на което ще бъдат поканени на интервю. В края на стажа ще получите официален документ удостоверяващ проведения стаж, както и препоръка. Повече информация може да видите тук.

Покажи още
Close