Университетът

Влияе ли Шумен върху екологичното равновесие на платото?

Влияе ли антропогенната дейност върху природен парк „Шуменско плато“ – разговор с преподавател д-р Теодора Койнова, която буквално преди няколко дни защити докторат на тема: „Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато” чрез цитогенетични биомаркери”:

„Целта ни беше да се направи анализ на значението на Природен парк „Шуменско плато“ като източник на важни екосистемни услуги за местното население и да се оценят потенциалните екологични рискове от антропогенния натиск за качеството на тези услуги. Хората посещават Парка за разходки, отдих, джогинг и колоездене, търсейки чист въздух и контакт с природата. Реално, ние проверихме дали замърсителите от града като тези от автомобилите и най-вече фините прахови частици, влияят върху екологичната обстановка там”, каза за UniMedia д-р Теодора Койнова. Тя уточни, че въпреки че Шумен е сравнително чист град, основната причина за замърсяването е отоплението на твърдо гориво. И локалните метеорологични условия благоприятстват движението на замърсителите и фините прахови частици от атмосферата над Шумен в посока към Природния парк. Така възниква въпросът дали има някакво повлияване на почвата, въздуха, водите и на екологичната обстановка като цяло.

„Стигнахме до извода, че замърсителите, които са от града, се качват на платото и то особено през зимните месеци, когато често се отчита превишаване на нивото на фини прахови частици. Към момента няма как да докажем как се отразява това на флората и фауната, защото за сега изследванията са ни на клетъчно ниво на растения. Следващият етап е да се изследва как се отразява на животни – какви промени може да има в поведението им и в развитието им”, уточни д-р Койнова.

„Ако вземем почва от някой отдалечен от туристическите обекти район на платото и почва от града, реално измененията в изследваните параметри в двете проби са подобни. Докато примерно в тези от сняг, взети североизточно от града, отклонения не се откриват, т.е. отклоненията, които са в града се наблюдават и в Шуменското плато. И въпреки, че нашият град няма сериозни индустриални и производствени замърсители, все пак една част от останалите замърсители произтичащи от човешката дейност (със сигурност не всичко) се качва на платото”.

„Можем да заключим, че екосистемните услуги, а това е всичко, което природата ни дава като ресурс – да излезем на чист въздух, да се разходим сред природата, са повлияни и влошават качеството си, когато има такова негативно влияние”, категорична е д-р Койнова.

 

UniMedia

Покажи още
Close